ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Λογοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη επιστήμη του χώρου της υγείας που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης στον ενήλικο και παιδικό πληθυσμό

Τι ονομάζουμε διαταραχές λόγου;

Διαταραχές στην έκφραση ή κατανόηση του προφορικού και / ή γραπτού λόγου. Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής παρουσιάζει δυσκολίες στο να ονομάσει αντικείμενα ή κάρτες ή να αναγνωρίσει τον γραπτό ή προφορικό λόγο. Επίσης μπορεί να παρουσιάζονται διαταραχές στην εκτέλεση απλών εντολών, την ικανότητα ακουστικής αναγνώρισης εικόνων ή αντικειμένων, τη συνειρμική κατονομασία, τη κατηγοριοποίηση. Μπορεί να συνυπάρχουν δυσλειτουργίες στη μνήμη, την αριθμητική επεξεργασία ή άλλες γνωστικές λειτουργίες. Για παράδειγμα διαταραχές στην σύνταξη προτάσεων. Τέλος, παρατηρούνται διαταραχές μαθησιακού υπόβαθρου, σε επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας (ακουστική αντίληψη- ανάλυση- διάκριση- σύνθεση), γραφής, ανάγνωσης και διήγησης.

Τι ονομάζουμε διαταραχές ομιλίας;

Η ομιλία είναι η ηχητική διαμόρφωση του λόγου. Σ’ αυτήν παρουσιάζονται διαταραχές στα υποσυστήματά της, όπως για παράδειγμα στην άρθρωση (δυσκολίες ασθενών σε διαφόρους φθόγγους), την καταληπτότητα του ασθενή σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων και συζήτησης. Επίσης είναι δυνατό να παρουσιαστούν διαταραχές στην αναπνοή, τη φώνηση, την αντήχηση ή την προσωδία, όπως επίσης και τη ροή της ομιλίας του.

Τι ονομάζουμε διαταραχές στην επικοινωνία;

Στην διαταραχή της επικοινωνίας εμφανίζεται η έλλειψη επιθυμίας επικοινωνίας με τους άλλους -η οποία περιορίζεται μόνο για την ικανοποίηση βασικών αναγκών.Η έλλειψη κατανόησης ότι ο λόγος είναι εργαλείο που μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες στους άλλους, όπως και η έλλειψη κατανόησης των συναισθημάτων των ιδεών των άλλων, της κατανόησης των εκφράσεων του προσώπου, του τόνου της φωνής και την κυριολεκτική χρήση του προφορικού λόγου. Συμπεριλαμβάνεται και η απουσία του συμβολικού παιχνιδιού και η επικέντρωση σε μικρής σημασίας πράγματα του περιβάλλοντα χώρου.

Παρουσιάζονται διαταραχές στις κοινωνικές σχέσεις και ιδιαίτερα στην έλλειψη της κοινωνικής ενσυναίσθησης.Αυτό σημαίνει να μπορώ να κατανοώ την κατάσταση κάποιου και να υπεισέρχομαι στην θέση του.

Εδώ επίσης εντάσσεται, η έλλειψη οπτικής επαφής, η έλλειψη κοινωνικού σχολιασμού και η δυσκολία στην ανταπόκριση σαν μέλος μιας ομάδας. Όπως επίσης «ακαμψία» της σκέψης, που συμπεριλαμβάνει αντίδραση στην αλλαγή, εμμονές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, ηχολαλία, αντιστροφή αντωνυμιών, στερεοτυπίες, φτωχή μίμηση και φτωχή μάθηση από την εμπειρία.