ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας να συμμετέχουν στις δραστηριότητες μέσα από την θεραπευτική χρήση του έργου.( Δραστηριότητας)

Στις συνηθισμένες παρεμβάσεις της εργοθεραπείας περιλαμβάνονται η βοήθεια σε παιδιά με δυσκολίες στην πλήρη συμμετοχή τους στο σχολείο και σε κοινωνικές καταστάσεις, η βοήθεια σε ανθρώπους που αναρρώνουν από τραύμα έτσι ώστε να ξαναποκτήσουν ικανότητες και η υποστήριξη σε ηλικιωμένους που βιώνουν αλλαγές στο σώμα και στην αντίληψη.

Οι υπηρεσίες της εργοθεραπεία τυπικά περιλαμβάνουν:

  • Εξατομικευμένη αξιολόγηση κατά την διάρκεια της οποίας ο ασθενής/οικογένεια και ο εργοθεραπευτής ορίζουν τους στόχους
  • Προσαρμοσμένη παρέμβαση για να βελτιωθεί η ικανότητα του ατόμου για να εκτελέσει δραστηριότητες καθημερινής ζωής και να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί.
  • Επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι έχουν επιτευχτεί και/ ή να γίνουν αλλαγές στο σχέδιο παρέμβασης

Στις υπηρεσίες της εργοθεραπείας περιλαμβάνονται και λεπτομερείς αξιολογήσεις του σπιτιού και των άλλων περιβαλλόντων (πχ σχολείο αθλητισμός κοινωνικές ομάδες), υποδείξεις για προσαρμοσμένο εξοπλισμό και εκπαίδευση για την χρήση του, και καθοδήγηση και εκπαίδευση της οικογένειας, των εκπαιδευτικών και των φροντιστών.

Οι εργοθεραπευτές έχουν μία ολιστική άποψη, της οποίας το κέντρο είναι η προσαρμογή του περιβάλλοντος για να ταιριάξει στο άτομο, και η βελτίωση/εκμάθηση δραστηριοτήτων του ατόμου για να ταιριάξει στο περιβάλλον.