ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φυσιοθεραπεία για βρέφη και παιδιά(παιδιατρική φυσιοθεραπεία) αποτελεί αναγνωρισμένο, ανεξάρτητο και εξειδικευμένο επάγγελμα υγείας. Ο φυσιοθεραπευτής παρέχει υπηρεσίες με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και λειτουργικότητας του σώματος. Ειδικότερα, περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από διαταραχές, παθήσεις ή κακώσεις. Η λειτουργική κινητική ανεξαρτησία του ατόμου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή του.