ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ο ρόλος ενός ψυχολόγου μπορεί να είναι αρκετά πολύπλευρος. Η αντιμετώπιση ενός ενήλικα με ένα παιδί αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

  • Η αντιμετώπιση ενός παιδιού στηρίζεται στην αναπτυξιακή ψυχολογία ή οποία βασίζεται στην αναπτυξιακή του ηλικία ή και στην διαταραχή την οποία παρουσιάζει. Επίσης ανάλογη και εξειδικευμένης αντιμετώπισης χρήζουν και οι ενήλικες-γονείς ή κηδεμόνες που η ανάγκη τους έγκειται στην διαχείριση και αντιμετώπιση των παιδιών τους. Με γνώμονα πάντα την διαφορετικότητα του κάθε οικογενειακού περιβάλλοντος και του κάθε ατόμου ξεχωριστά αξιολογούνται η εκάστωτε ανάγκες για να ληφθεί η καλύτερη θεραπευτική διαδικασία.

 

  • Η θεραπευτική διαδικασία για έναν ενήλικα αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην περίοδο της ζωής του που θα επιλέξει να την ξεκινήσει. Ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία επειδή αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και επιθυμεί να το λύσει. Όμως, δεν είναι μόνο αυτός ο ρόλος του θεραπευτή. Μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας αποτελεί το να βοηθηθεί το άτομο σε ένα εύρος θεμάτων, ακόμα και όταν δεν είναι ξεκάθαρη η δυσκολία: όταν θέλει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να κατανοήσει τις επιλογές και τον μέχρι τώρα τόπο ζωής του, να συνάπτει λειτουργικές και υγιείς σχέσεις, να υιοθετήσει δεξιότητες που θα το βοηθήσουν σε διάφορους τομείς της ζωής του. Όταν επιθυμεί, με μία λέξη, την αλλαγή. Στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας είναι να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον θεραπευόμενο και στον θεραπευτή, ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο έχει τον χώρο και τον χρόνο να μιλήσει και να ακουστεί.Μέσα από την αυτογνωσία που καλλιεργείται στην ψυχοθεραπεία, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να κάνει ένα βήμα πίσω και να παρατηρεί τον τρόπο που ζει μέχρι σήμερα. Και ο θεραπευτής, προχωρώντας παράλληλα και δίπλα στον θεραπευόμενο, είναι εκεί για να του παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε, στο κλείσιμο της θεραπευτικής διαδικασίας, ο θεραπευόμενος να γίνει ο ίδιος θεραπευτής του εαυτού του.
  • *Οι θεραπείες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω ίντερνετ όταν αυτό ζητηθεί ή όταν κρίνεται απαραίτητο.