Πληθυσμοί
Οι πληθυσμοί οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν
από τις υπηρεσίες μας είναι οι εξής:
 • Διαταραχές στην άρθρωση
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Διαταραχές κατάποσης
 • Νοητική στέρηση
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή – Αυτισμός
 • Βαρηκοΐα- Κώφωση
 • Καθυστέρηση λόγου
 • Σύνδρομα (π.χ. σύνδρομο Down)
 • Διαταραχές φωνής
 • Διαταραχές της ροής της ομιλίας
  Ο τραυλισμός Ταχυλαλία
 • Νευρολογικές διαταραχές
  Εγκεφαλικά επεισόδια
  Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  Εγκεφαλικές αιμορραγίες
  Νόσος Πάρκινσον
  Σκλήρυνση κατά πλάκας
  Alzheimer